Sanofi

Estratègia de comunicació per a una primera fase d’abast del públic.