Inputs & Insights

Sanofi ens va presentar la nova comunicació del nou programa de mentoring per a startups HEALTH-U. El projecte ocupa des de l’estratègia fins a la definició i producció de l’esdeveniment de presentació del programa al públic extern i intern.

Strategy & Ideas

Estratègia de comunicació per a una primera fase de captació, arribar al públic directe a qui pugui interessar el programa; i definir i executar el pla de PR, la producció de l’esdeveniment de presentació, la relació amb els mitjans, i la creació de materials de comunicació.

Output & Performance

Valor Publicitari Equivalent (VPE): + 200K € impactes.
Valor Publicitari Equivalent (VPE): + 100K € impactes.