Avís legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI), posem en coneixement seu la informació següent:

BOTH PEOPLE & COMMS, SL (d’ara endavant, BOTH), és la titular i encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal web www.weareboth.com, i està domiciliada a: plaça de Francesc Macià, 5, entresòl, 08021 Barcelona, NIF: B62934682.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho per correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic infodatos@weareboth.com.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per a BOTH en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al web. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal cada vegada que es proposi utilitzar el web, perquè pot patir modificacions. També ha de llegir les nostres polítiques de privacitat i galetes, incorporades per referència com a elements d’aquest avís legal.

ABAST 

El lloc web té com a objectiu la presentació del nostre negoci i les nostres activitats, productes i serveis, així com la comunicació de la informació del nostre blog, i eina de contacte amb els agents del nostre sector, i qualssevol altres prestacions futures que puguem incloure en aquest lloc web. També s’adverteix que els continguts d’aquest lloc web tenen la finalitat informativa pel que fa a l’oferta de serveis i tarifes, segons el que preveuen aquest avís legal i la resta dels textos legals d’aquest portal web.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) del lloc web estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de BOTH.
  2. Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total, dels elements esmentats en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només es podran dur a terme en virtut de l’autorització expressa de BOTH i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels drets esmentats de propietat intel·lectual de BOTH.
  3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a BOTH. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal·lat.
  4. Excepte autorització expressa de BOTH no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” de weareboth.com.
  5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de BOTH  estan protegits per drets de propietat industrial, i queda prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de BOTH.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES, “LINKS”

BOTH no es fa responsable dels webs no propis o de tercers, als quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. BOTH no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web de weareboth.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant al connectar al portal web weareboth.com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través del lloc web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació inclosa.  BOTH pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

BOTH declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa. Igualment, BOTH no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

BOTH no garanteix que els serveis o continguts d’aquest lloc web no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a la seva disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que BOTH faci els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o fes accions a partir de la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.