Compromís amb la Igualtat d'Oportunitats

HOMES, DONES, PERSONES.

En Both People & Comms. sempre hem cregut en la igualtat d’oportunitats entre persones. Treballem per mantenir un entorn de treball productiu, respectuós i segur per a tothom. Apostem per l’equitat, l’absència de discriminació i el respecte a el conjunt de persones que conformen la nostra organització.

Totes aquestes directrius, que ja eren presents en el dia a dia de Both, les hem implantat per escrit perquè segueixin vetllant pel compliment del principi d’Igualtat d’Oportunitats i no-discriminació entre persones.

I més enllà del nostre Pla d’Igualtat com a companyia, creiem en les persones, en la seva diversitat, les escoltem, apostem per sumar, perquè això ens enriqueix i ens fa millorar com a individus i com a professionals de la comunicació.