Almirall – Change Management

Inputs & Insights

Both People & Comms acompanya a Almirall i Almirall R&D en els seus projectes corporatius i de change management.

Strategy & Ideas

Both People & Comms dissenya i executa el pla de comunicació interna i change management per a cobrir els següents objectius estratègics:

  • Desplegamnent del pla de change management.
  • Anàlisi i capacitació dels principals protagonistes del canvi.
  • Formació de líders i middle management.
  • Proposta d’accions, continguts i comunicacions dirigides a visibilitzar el canvi cultural i generar engagement.

Output & Performance

Des de fa 3 anys Both treballa com l’agència de Comunicació Interna de Almirall per a totes les seves necessitats estratègiques, formació de líders i gestió de missatges, accions i canals, amb alt nivell de satisfacció entre l’esquio directiu i eles treballadores i treballadors.