TRAM. Estratègia de RSE alineada amb els ODS

Pla de Responsabilitat Social Empresarial es definir el conjunt d’accions que permetin dur a terme els compromisos de RSE i materialitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de TRAM.

Inputs & Insights

La finalitat del Pla de Responsabilitat Social Empresarial és definir el conjunt d’accions que permetin dur a terme els compromisos de RSE i materialitzar els Objectius de Desenvolupament sostenible de TRAM, de forma transparent, equitativa i responsable, valorar econòmicament el cost d’aquestes accions, planificar el seu calendari i determinar el procediment de mesura i avaluació del resultat final.

Strategy & Ideas

Both People & Comms ha col·laborat en el disseny de l’Estratègia de RSE de TRAM i en la seva alienació amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides per dur a terme el seu establiment al 2030. Both ha participat, també, en la definició d’objectius dels 7 ODS estratègics de l’empresa.

Output & Performance

Disseny, redacció i maquetació de la memòria de RSE de TRAM, segons els estàndards GRI. Creació de grafismes per la campanya de comunicació. Assessorament en matèria de sostenibilitat.