Festival Torroella de Montgrí

Inputs & Insights

Després de 38 edicions, el Festival de Torroella de Montgrí s’ha consagrat com un festival de gran tradició de música clàssica.

Strategy & Ideas

Both People & Comms col·labora des de fa vuit anys amb el festival per a incrementar la notorietat. Va presentar la nova edició d’una forma atractiva i va dissenyar una campanya de promoció, estratègia de patrocinis, la creació del pla de comunicació i el pla de mitjans i coordinació.

Output & Performance

  • 400 notícies publicades en premsa
  • 5,5m K € de valor de comunicació
  • 25 periodistes en la roda de premsa
  • Quatre accions especials Street marketing