Caixa Bank

Inputs & Insights

Both People & Comms col·labora amb l’àrea de People & Organization de CaixaBank per a projectes de comunicació interna i change management.

Strategy & Ideas

Both People & Comms ofereix a CaixaBank el seu expertise i constant innovació en projectes estratègics de comunicació interna i transformació cultural. Both treballa principalment per a l’àrea de recursos humans (des de la qual s’impulsen els projectes de change management i comunicació interna).

Outputs & Performance

  • Pla estratègic de canvi cultural del nou model organitzatiu
  • Acompanyament en projectes de transformació cultural.
  • Definició de projecte de smart working després de la Covid-19.
  • Projectes de comunicació interna i anàlisi d’innovació i millora en canals i Intranet.
  • Disseny d’esdeveniments corporatius interns.