Ajuntament de Barcelona International Community Day

Inputs & Insights

Barcelona és una ciutat oberta i cosmopolita que acull quasi 288.000 ciutadans estrangers que representen l’11,8 % de la població resident a la ciutat (padró de 2017). Aquest col·lectiu està format per persones amb talent, formació i iniciatives emprenedores i innovadores. Aquestes persones tenen potencial per enriquir i donar diversitat a la nostra economia.

L’Ajuntament de Barcelona des de l’Àrea de Direcció de Promoció de la Ciutat organitza una jornada anual per atreure i retenir el talent internacional a la ciutat. La jornada té com a objectiu ser un punt de trobada per acollir, informar i donar a conèixer els serveis i recursos d’interès per a la comunitat internacional de la ciutat.

Strategy & Ideas

Both hem organitzat els Barcelona ICD dels últims cinc anys. Hem creat un programa complet d’activitats i conferències, hem conceptualitzat, creat i produït un espai firal amb diferents estands, ens encarreguem de la captació de patrocinis i de la difusió de l’esdeveniment.

Output & Performance

Les xifres més destacades de l’edició de 2018:

  • Hi van assistir prop de 5.000 persones
  • Presència de 74 estands amb expositors
  • Es van presentar 31 càpsules i taules rodones
  • Hi van participar 76 ponents
  • Es van organitzar 13 activitats culturals i d’animació
  • Es van desenvolupar 5 sessions de networking

 

Els últims anys hem aconseguit doblar el nombre d’assistents, comptem amb un 40 % més d’expositors participants i hem incrementat el nombre de conferències i activitats desenvolupades.