24 h FP Dual

Inputs & Insights

La direcció general de formació professional i ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per a treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixements.

Strategy & ideas

Redacció del storytelling de l’activitat, els factors diferencials que li atorguin una identitat rellevant per a cridar l’atenció dels mitjans de comunicació. Creació de missatges clau per a atreure als diversos públics del projecte.

Output & Performance

Hackaton de 24 hores per a 200 alumnes de tota Catalunya, majoritàriament de cicles formatius, van respondre als reptes plantejats per 25 empreses, ideant, prototipant i presentant la millor solució als projectes.