SEAT “Compliance”

Inputs & Insights

Both i SEAT treballen conjuntament per a crear un esdeveniment corporatiu dirigit a tots els treballadorsi es treballadores de la companyia amb l’objectiu de comunicar i fomentar la nova estratègia de Compliance del Grup Volskwagen, centrada en la integritat, l’ètica i la transparència corporativa.

Strategy & Ideas

Sota el lema “Junts per la integritat” i usant el teatre com a recurs principal, Both s’encarrega de la conceptualització, ideació i creació dels continguts de 22 sessions internes que durant dues setmanes van recórrer els 3 espais principals de l’empresa per arribar a les 14.000 persones que formen part del seu equip.

Usant el futbol com a fil argumental, ens encarreguem de la creació dels guions, la direcció teatral, la coordinació de l’esdeveniment i l’elaboració de continguts digitals i audiovisuals per a generar engagement i la participació tant en les sessions, com en les fases prèvies i posteriors.

Output & Performance

  • Assistència del 91% a l’esdeveniment
  • Satisfacció i comentaris positius del 87%
  • Creació d’una aplicació ludificada
  • 22 sessions presencials
  • Presentació del departament de Compliance i els seus missatges clau.
  • Sessions especials per a l’equip directiu, incloent workshops per a treballar en plans d’acció concrets.