REUS Cultura

Inputs & Insights

L’Institut Municipal de Reus Cultura expressa la necessitat de comptar amb fons privats per a impulsar projectes i activitats de la ciutat.

Strategy & Ideas

Both People & Comms desenvolupa un pla estratègic de reposicionament de marca, amb un nou relat que doni noves energies i un nou enfocament per a aconseguir els objectius econòmics de patrocinis i mecenatge de la cultura de la ciutat.

Output & Performance

Anàlisi i diagnòstic de Reus Cultura: workshop, DAFO, Bechmark, nacional i internacional. Proposta de relat, nou territori de marca, missatges clau i to de comunicació. Estratègia de patrocini i mecenatge. Pla d’accions per a captar patrocinis.