Inputs & Insights

Both ha dut a terme diversos projectes per a Nestlé. Va desenvolupar el seu pla director de comunicació interna, la seva adaptació a la comunicació digital, així com una exhaustiva revisió de com innovar en els seus fluxos, canals i governança.

Strategy & Ideas

Both People & Comms va definir una estratègia per a millorar el engagement dels seus empleats i empleades (eNPS), el one-voice de la companyia i els seus diferents centres de treball, fer una millora dels seus canals a través d’un mapatge de processos, usos i adhesió i, finalment, aconseguir que la CI sigui clau en processos de canvi.

Output & Performance

  • Iniciatives per a la millora de l’engagement (eNPS)
  • One-voice organitzat amb els empleats i empleades de corporativa, plantes (4.500 persones), i el hub digital a Espanya amb més de 800 treballadors i treballadores expat.
  • Auditoria de canals i adequació a la comunicació digital, participativa i descentralitzada.
  • Definició de storytelling corporatiu.
  • Contribució de comunicació interna a la transformació cultural.