Ferrer & Uriach

Inputs & Insights

Ferrer i Uriach es plantejen la tornada a les oficines a partir del setembre de 2020. Ambdues companyies volen que totes les persones que hi treballen ho visquin com una experiència agradable, estimulant i tranquil·litzadora a través de diferents impactes comunicatius.

Strategy & Ideas

Both People & Comms dissenya i executa el pla de comunicació interna i campanya per a cobrir els següents objectius:

  • Creació d’un concepte creatiu potent que actuï com a paraigua de la campanya.
  • Elaboració de totes les peces creatives que conformen la campanya comunicativa.
  • Enfocament emocional de la tornada a la nova normalitat. Connectar amb les treballadores i els treballadors en l’àmbit emocional mentre els proporcionem tota la informació necessària.

Output & Performance

  • Informació clara i concisa per a tot l’equip.
  • Donar informació clau sobre les mesures higièniques i de seguretat d’una manera clara i gràfica.
  • Alta participació del departament i persones clau involucrades en el projecte de tornada al treball.
  • Molt bon acolliment per part de les treballadores i els treballadors.