The Social Employee: l’empleat com a influenciador de marca ocupadora en l’entorn digital

per Meritxell Jordana

L’actual entorn digital està revolucionant la cultura de les organitzacions amb nous estils de lideratge, diversitat generacional i una revisió del seu compromís i propòsit cap a una visió més propera i humana. O, dit d’altra manera, el context de digitalització està impulsant un procés d’humanització en les companyies.

Les empreses que vulguin tenir èxit en els pròxims anys per atreure i enamorar el talent hauran de posar el focus en un nou model de gestió més humà, que doni veu als empleats com a principals influenciadors de la marca.

La veritat que hi ha darrere d’aquesta afirmació és evident: les persones més exigents amb la nostra marca són els nostres treballadors. No estem descobrint res nou: les recomanacions de les persones que treballen amb nosaltres sempre seran més creïbles i valorades que qualsevol missatge que provingui de l’empresa.

Ara bé, quins són els factors clau que necessiten promoure les empreses perquè els seus treballadors es converteixin en influenciadors digitals de la marca ocupadora? D’una banda, la transparència que suposa cultivar una cultura basada en la confiança i llibertat cap als empleats i, de l’altra, la capacitació, és a dir, dotar els treballadors de les eines, els espais, les converses i directrius necessaris perquè sentin que són influenciadors.

Comparteix